Bel voor reisadvies & informatie:

Woonhuisverzekering

  De Pragema opstalverzekering vergoedt de schade aan je woonhuis en aan de bijgebouwen zoals schuurtjes.

  Heb je te maken met waterschade, dan vergoeden wij de kosten van het opsporen van de lekkage, het hak- en breekwerk en het herstel ervan.

  Op de polis vermelden we het verzekerde bedrag van jouw woning.

  Daarnaast vergoeden we ook de volgende kosten:

  bereddingskosten (kosten om schade te voorkomen of te beperken)
  kosten van experts en deskundigen
  kosten van het opruimen en bewaken van je huis (tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag) na een schade
  kosten die je maakt voor onderdak omdat je door schade niet in je eigen woning kan
  andere noodzakelijke kosten tot maximaal € 500
  Bij diefstal van sleutels vergoeden wij 50% van de gemaakte kosten voor het vervangen van de sloten. Wanneer ook de inboedel is verzekerd via Pragema vergoeden wij zelfs 100% van deze kosten.
  Zaken als bouwmaterialen en nieuwe apparatuur, bijvoorbeeld voor in je keuken, zijn tijdens de bouw of verbouwing van je woning meeverzekerd.

  Ieder jaar indexeren we de het verzekerde bedrag aan de hand van het CBS prijsindexcijfer voor woonhuizen. Dat betekent dat de premie omhoog of omlaag gaat.

  Je bent met de Pragema opstalverzekering gegarandeerd nooit onderverzekerd. Voorwaarde is wel dat je bij het afsluiten van de verzekering de juiste gegevens hebt verstrekt. Deze garantie vervalt na 10 jaar of na een verbouwing die van invloed is op de herbouwwaarde.
  Uitsluitingen

  Wij vergoeden niet de schade:

  veroorzaakt door geleidelijk werkende weersinvloeden
  veroorzaakt door vochtdoorlating van muren
  veroorzaakt door regen die is binnengekomen door openstaande ramen of deuren veroorzaakt door onvoldoende onderhoud
  veroorzaakt door huisdieren, ongedierte aan het verzekerde glas wanneer de woning in aan- of verbouw is, leeg staat of is gekraakt, of tijdens het (ver)plaatsen of bewerken van het glas
  die het gevolg is van een niet goed functionerende antenne of zonwering
  Informeer naar de Polisvoorwaarden voor de exacte dekking en alle voorwaarden.

  Plan uw rondreis